- Website WSV De Greft Woerden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Overweegt u om lid te worden van de WSV De Greft dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen, waarvan we hieronder de belangrijkste zullen noemen.

- U moet wonen binnen een straal van 15 km van de
  jachthaven De Greft.
- Het bestuur beslist of een persoon wordt toegelaten als lid.
- Voor de volledige voorwaarden om lid te kunnen worden,
  zie het huishoudelijk reglement op de website www.degreft.nl
  op pagina "Statuten + Regl." art 2 t/m 8.

- Als u wordt toegelaten als lid worden voor zover van toepassing
  onderstaande kosten in rekening gebracht.
- Eenmalig inschrijfgeld als lid............................................€   63,55
- Contributie per jaar, incl. afdracht aan het VNM......€    81,00
- Eenmalig entreegeld voor een ligplaats in de haven...€   127,60
- Eenmalig entreegeld voor een trailerplaats.................€    63,55
- Jaarligplaats in de haven (16 april t/m 15 april)       €      7,70/m2
  (De m2 worden berekend over de grootste lengte x
   de grootste breedte)
- Een jaarplaats per trailer................................................ €   114,75
- (N.B. Alle tarieven zijn incl. BTW. Contibuties en entreegelden zijn vrij van BTW)

U moet er rekening mee houden dat er momenteel een wachtlijst is voor ligplaatsen in de haven.
Afhankelijk van de afmetingen van uw boot kan het 6 maanden tot 3 jaar duren alvorens u een ligplaats toegewezen krijgt.

Mocht u ondanks of dankzij bovenstaande zich toch willen aanmelden als lid dan dient u het inschrijfformulier hieronder te downloaden, in te vullen en op te sturen naar: ledenadministratie@degreft.nl. U kunt het formulier downloaden door er met de rechter muisknop op te klikken en te kiezen voor: koppeling opslaan als....
Mocht u ondanks alles nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan de webmaster, webmaster@degreft.nl

N.B.
Het is ook mogelijk om zonder dat u lid wordt een winterligplaats te krijgen op basis van beschikbare plaatsen.
Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de havencommissaris, mob. 0652 003512 of havencie@degreft.nl
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu