- Website WSV De Greft Woerden

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis.

In 1966 verhuist de fam. Nieuwenhuis vanuit Maassluis naar de gemeente Woerden, op zich geen wereldnieuws, maar wel het begin van het ontstaan van de watersportvereniging De Greft.

Al snel ondekte dhr. Nieuwenhuis, bezitter van een motorboot, dat er in Woerden geen jachthaven was.
Na een onderhoud met de wethouder van openbare werken, om informatie, werd hem te kennen gegeven dat het noodzakelijk was dat er een watersportvereniging moest worden opgericht om met succes een onderhoud te krijgen met het gemeentebestuur.
Er lagen veel schepen in en rondom Woerden, maar hoe kom je als nieuwkomer aan de namen en adressen van deze mensen, dat was een grote opgave.
Goede raad was duur. De dagelijks langskomende postbode bracht uitkomst, hem werd vertelt wat de bedoeling was. Nieuwenhuis had de juiste persoon gevonden, want de postbode was zelf ook een watersporter.


G.J. Nieuwenhuis
Initiatiefnemer oprichting
WSV "De Greft"
De postbode had zijn werk goed gedaan, want na 3-4 maanden waren er ongeveer 35 enthousiaste mensen die hun medewerking hadden toegezegd.
Er werden 15 mensen uitgenodigd om met elkaar te praten over de te volgen procedure, en het samenstellen van een bestuur.
Dit lukte prima, en kon er een onderhoud worden aangevraagd met het gemeentebestuur.
Aan het gemeentebestuur werden de plannen uiteengezet, en gevraagd of de jachthaven kon worden aangelegd in de zwaaikom voor
grote schepen, de plaats waar nu onze jachthaven is.
De burgemeester verzocht een plan te tekenen voor de te realiseren jachthaven. Na afloop van de bespreking met het gemeentebestuur was iedereen in opperbeste stemming.
Al snel bleek echter dat het sneller gaat om een vereniging op te richten, dan een jachthaven te realiseren. Na vele besprekingen en evenzo vele planwijzigingen, werd er uiteindelijk groen licht gegeven.
De gemeente zou het baggeren en de beschoeiing verzorgen, maar voor rest moest de vereniging toch echt zelf zorgen.
Bij de toemalige Bondsspaarbank werd een lening afgesloten van fl. 35.000,00. Een gigantisch bedrag voor die tijd. Er kon begonnen worden.

Herfst 1970 is in samenwerking met de aannemer, en talloze vrijwilligers begonnen met het slaan van de meerpalen en het aanleggen van de steigers.
Begin mei 1971 varen de eerste boten de haven binnen.
Op 5 juni 1971 was het dan zover, de haven werd officieel geopend door de burgemeester.
Vanaf het begin van de jachthavenplannen, had de gemeente bedongen dat er op het terrein geen opstallen mochten worden gebouwd, dus geen toilet en geen douche.
Is het daarom dat het bestuur tijdens het openingsfeest zeer royaal is geweest met het verstrekken van frisdranken aan de officiële gasten van de gemeente, in de hoop dat men aan den lijve zou ondervinden, welk een dwaasheid het toen was om geen toilet te mogen bouwen.
In de daaropvolgende uren, dagen, weken, maanden en jaren werd
door heel veel vrijwillegers een aantal zaken gerealiseerd,
zoals het aanleggen van een botenhelling.
Uit de failliete boedel van een werf werd een lier en een lorrie gekocht,
alleen was de lorrie te breed voor het reeds aangelegde spoor van onze helling.
Geen nood, er was wel een vrijwilliger die kon zagen, slijpen en lassen,
en zodoende werd de lorrie passend gemaakt voor ons spoor.
Ook de wielen waren breed voor ons spoor, maar een andere vrijwilliger kon
dit afdraaien op een draaibank, zodat de lorrie nu echt paste op ons spoor.
Een parkeerterrein werd aangelegd met oude straattegels die door de gemeente ter beschikking waren gesteld, avond na avond werd er door 20-25 man (het leek wel een mierenhoop) gewerkt om het te realiseren.
Maar ja, auto's komen en auto's gaan, en na verloop van tijd kwamen er diepe kuilen die vol met water bleven staan. Dus op zekere dag werd er gezegd: "Mensen het parkeerterrein moet zeker 20 cm omhoog gebracht worden". Velen hadden het al wel verwacht, maar het kwam toch hard aan. Dus zand besteld, en weer waren er iedere avond vrijwilligers, om het oude af te breken, op te hogen en weer opnieuw te bestraten.Weer een klus geklaard.
Om toch een onderkomen te hebben, werd in 1975 een woonark gekocht en de haven binnengevaren. Nu was er het eerste echte clubgebouw, en het kreeg de naam, niet zo verwonderlijk, "De Ark".
Nu was er tenminste een toilet en een kantine, waar het na gedane arbeid goed en gezellig toeven
In 1978 werd het jollensteiger gemaakt, zodat volgbootjes, roeiboten en kano's een plaatsje op de wal konden krijgen.
Bomen werden gepoot, bloembakken aangelegd, banken neergezet, waar nodig onderhoud gepleegd, er was altijd wel wat te doen.
Nadat de drijvende Ark al een paar maal flink water had gemaakt, werd in 1984 de fundering gelegd voor een clubhuis op de wal. Wederom een groot aantal vrijwilligers was weer aanwezig. Avond aan avond, en vele, vele zaterdagen verder was het werk geklaard.
Er was een echt clubhuis, met dames- en herendouche met warm en koud water, een dames- en herentoilet, een heuse bar in de kantine. Overal elektra, en centrale verwarming, het was allemaal super de luxe. Iedereen was zo trots als een pauw, ook de passanten waren enthousiast over zoveel luxe. En allemaal gerealiseerd door heel veel vrijwilligers, iedere keer weer.   Petje af!!!!
In 1987 werd het Nieuwenhuis eiland grondig gerenoveerd, en werd er tevens midden op het eiland een enorme vlaggemast geplaatst.
De mast was zo hoog, en er was plaats voor meerdere vlaggen, dat het noodzakelijk was om de mast te voorzien van 4 stuks stalen tuidraden, zodat ook bij een flinke wind de mast fier overeind zou blijven staan.
De greftvlag fier in top, en ook de Nederlandse driekleur kreeg een royale plek in de mast. Daarnaast was er meer dan voldoende plaats voor een aantal buitenlandse vlaggen, weliswaar in een wat bescheidener formaat, maar voor onze buitenlandse gasten toch een warm welkom bij aanleggen in onze jachthaven.
De dienstdoende havenmeester verzorgd dagelijks het hijsen en strijken van de vlag, hetgeen tevens zijn aanwezigheid op de haven aantoont.
In 1999 werd een overkapping geplaatst over de botenhelling. Het frame voor de overkapping werd gemaakt van gegalvaniseerde steigerpijpen. De poten van de overkapping werden verankert in de betonvloer. Ook werd de opbouwconstructie voorzien van de nodige druk- en trekschoren, zodat bij een fikse storm het geheel niet zou instorten of wegwaaien. De constructie werd afgedekt met een dikke doorzichtige plasticfolie, zodat men eronder droog stond, maar toch nog voldoende daglicht had.
Wat een weelde, nu was men niet meer afhankelijk van het weer, wanneer de boot op
de helling lag. Het schoonmaken en schilderen kon nu gewoon doorgaan, ook als het regende. Ook bij het realiseren van dit stukje toegevoegde waarde, waren weer tal van vrijwilligers aanwezig.
De komende jaren werd er wat rustig aan gedaan voor wat betreft grote uitgaven. De lening was al jaren geleden afgelost. Er moest weer wat gespaard worden. Het gebruikelijke onderhoud werd gedaan. We hadden een bloeiende en gezonde vereniging.
In het najaar van 2005 werd het weer grotere werk aangepakt.
Het volledig vernieuwen van het Gravensloot steiger met alle daarbij behorende vingersteigers. Het slaan van de nieuwe steigerpalen in het water werd uitbesteed, en daarna werd een aanvang gemaakt met 4 á 5 vrijwilligers, maar binnen de kortste keren liep er ongeveer 10 man. Slopen en afvoeren van het bestaande steiger, het op maat zagen en aanbrengen van nieuwe balken, en daarna het aanbrengen van het nieuwe dek.
Ruim voor de winter begon was het werk geklaard, dankzij weer voldoende vrijwilligers.

Eind 2008, begin 2009 werd dan een aanvang gemaakt met een grote verbouwing.
De Ark zou worden uitgebreid/verbouwd, het nieuw te bouwen deel zou 75 m2 groot worden, groter dan de bestaande Ark.
In het nieuwe deel waren de passanten douches en toiletten gepland, een mindervalide douche en toilet, een nieuw kantoor, een rokersruimte en nieuwe toiletten voor de bezoekers van de Ark.
Het passantendeel kwam gereed in mei van 2009, dus nog net op tijd voor het nieuwe vaarseizoen.
Na het vaarseizoen werd er verder gegaan om het nieuwbouwdeel af te ronden.


Begin 2010 werd de kantine aangepakt, deze werd volledig gestript, en de oude toiletten en het kantoor werden afgebroken. Hierna werd de kantine kompleet nieuw weer opgebouwd. Nieuwe vloeren, nieuwe wanden, nieuwe plafonds, nieuwe verlichting, en zelfs een kompleet nieuwe bar. Er kwam zelfs een nieuwe stamtafel (zelf gemaakt), en nieuwe stoelen.
6 maart 2010 was het dan zover, de nieuwe Ark werd officieel geopend.
Het was een drukte van belang, en iedereen was zeer enthousiast over het behaalde resultaat, wederom gerealiseerd door heel veel vrijwilligers.
Op 12 maart 2010 werd meteen doorgegaan met het slaan van een nieuwe beschoeing
om het terras.
De gang zat er nu éénmaal weer in, het was mooi weer, dus maar vrolijk verder.
Het oude terras was van betontegels, en lag ongeveer 50 cm lager dan de kantinevloer,
niet echt handig.
Na het slaan van deze beschoeing, werd er om het Nieuwenhuis eiland eveneens een
nieuwe beschoeing geslagen.
Ondertussen werd door een groep vrijwilligers begonnen een houten balklaag te maken voor het nieuwe terras, op een hoogte, dat de terrasvloer op hetzelfde niveau zou komen
als de kantinevloer.
Over de balklaag werd een zwart worteldoek gespannen, met daaroverheen, hardhouten anti-slip delen.
De terrasvloer lag nu gelijk met de kantinevloer, en naar de steiger werd een op/afrit gemaakt, waardoor voor de rolstoelers het terras ook makkelijker toegangkelijk werd.
Om het terras werd een windscherm gemaakt, en een lichtdoorlatende overkapping werd geplaatst, zodat er ook bij iets minder goed weer nog buiten gezeten kon worden.
Ook werden er nog wandzeilen gemaakt, zodat ook in de winter het terras bij de kantine kon worden getrokken, zodat we voor clubactiviteiten voldoende ruimte hadden.
Met veel vrijwilligers is vanaf 1967 verschrikkelijk veel werk verzet. We zijn trots op onze jachthaven, en kunnen de komende jaren hopelijk weer veel passanten begroeten die onze haven komen bezoeken. Wij denken dat we er alles aan gedaan hebben, om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu